itaexpress / Photo & Video / Hoạt động / Văn nghệ - Thể thao / Thể thao ngày ấy và... bây giờ