itaexpress / Photo & Video / Sự kiện / Động thổ - Khai trương / Khu công nghiệp Tân Tạo / Lễ động thổ KCN Tân Tạo

Lễ động thổ KCN Tân Tạo

« 
Hình trước
|
|

Lễ động thổ KCN Tân Tạo

Ngày 03/02/1997: Động thổ xây dựng khu công nghiệp Tân Tạo