itaexpress / Photo & Video / Sự kiện / Động thổ - Khai trương / Khu công nghiệp Tân Tạo / Lễ khởi công xây dựng khu mở rộng

Lễ khởi công xây dựng khu mở rộng

Lễ khởi công xây dựng khu mở rộng KCN Tân Tạo

Ngày 13/02/2002: Lễ khởi công xây dựng khu mở rộng KCN Tân Tạo