itaexpress / Photo & Video / Sự kiện / Hội nghị quốc tế về Kinh tế Đối ngoại 2008