itaexpress / Photo & Video / Sự kiện / Khách tham quan / Lãnh đạo nước ngoài / Chủ tịch Quốc hội Cu Ba

Chủ tịch Quốc hội Cu Ba

Chủ tịch Quốc hội Cu Ba thăm KCN Tân Tạo.

13/6/07: Chủ tịch Quốc hội Cu Ba thăm KCN Tân Tạo.