itaexpress / Photo & Video / Sự kiện / Khách tham quan / Lãnh đạo nước ngoài / Phái đoàn Hoàng gia Na Uy

Phái đoàn Hoàng gia Na Uy

Phái đoàn Hoàng gia Na Uy thăm KCN Tân Tạo.

5/6/2007: Phái đoàn Hoàng gia Na Uy đến thăm và làm việc với KCN Tân Tạo.