itaexpress / Photo & Video / Sự kiện / Khách tham quan / Nhà đầu tư nước ngoài / Công ty TMMP Nhật Bản

Công ty TMMP Nhật Bản

« 
Hình trước
|
|

Ông Shigekazu Utsunomiya, CEO công ty TMMP Nhật Bản

21/06/2007: Ông Shigekazu Utsunomiya, CEO công ty TMMP Nhật Bản tới tìm hiểu tiềm lực kinh tế Tập đoàn Tân Tạo.