itaexpress / Photo & Video / Sự kiện / Khách tham quan / Nhà đầu tư nước ngoài / Ngân hàng ABN-AMRO, Hà Lan

Ngân hàng ABN-AMRO, Hà Lan

Ngân hàng ABN-AMRO, Hà Lan đến KCN Tân Tạo để tìm hiểu cơ hội đầu tư.

11/07/2007: Ngân hàng ABN-AMRO, ngân hàng lớn nhất Hà Lan đến KCN Tân Tạo để tìm hiểu cơ hội đầu tư.