itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách đề nghị / Chương trình Hỗ trợ GV / Danh sách giáo viên do Sở GD và ĐT Đak Nông chuyển tới

Danh sách giáo viên do Sở GD và ĐT Đak Nông chuyển tới

Sở Giáo dục và Đào tạo Đak Nông đã gửi tới Chương trình Hỗ trợ giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa danh sách các giáo viên đề nghị được hỗ trợ.

Stt Họ và tên Năm sinh Nơi công tác Hoàn cảnh khó khăn
Huyện Đak GLong
1 Nguyễn Xuân Chung 1979 Gv Thác 12, xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
2 La Minh Tuấn 1979 Gv Thác 12, xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
3 Hoàng Nguyễn Cầm 1978 Gv Thác 12 xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
4 Hứa Văn Công 1978 Gv Thác 12, xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
5 Sầm Thị Dung 1978 Gv Thác 12 xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
6 Đòa Hoa Mơ 1980 Gv Thác 12, xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
7 Lâm Văn Hà 1976 Gv Thác 12 xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
8 Thái Mai Tịnh 1981 Gv Thác 12, xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
9 Nguyễn Quang Hoà 1982 Gv Thác 12 xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
10 Nguyễn Hoàng Linh 1976 Gv Thác 12, xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
11 Đặng Thị Sâm 1978 Gv Thác 12 xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
12 Phạm Thị Thu Hiền 1981 Gv Thác 12, xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
13 Phan Lễ Thu 1984 Gv Thác 12 xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
14 Hà Đình Diên 1976 Gv Thác 12, xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
15 Bùi Ngọc Tân 1974 Gv Thác 12 xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
16 Nguyễn Ngọc Nam 1983 Gv Thác 12, xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
17 Nguyễn Thế Tộ 1977 Gv Thác 12 xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
18 Đinh Ngọc Chinh 1979 Gv Thác 12, xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
19 Nông Thị Hường 1981 Gv Thác 12 xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
20 Đỗ Ngọc Khánh 1978 Gv Thác 12, xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
21 Lê Lương nhiên 1977 Gv Thác 12 xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
22 Nông Văn Quý 1982 Gv Thác 12, xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
23 Thái Thị Cúc 1984 Gv Thác 12 xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
24 Nguyễn Thị Hiền 1981 Gv Thác 12, xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
25 Phạm Ngọc Ánh 1981 Gv Thác 12 xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
26 Nguyễn Ngọc Quang 1982 Gv Thác 12, xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
27 Nguyễn Thị Hữu 1980 Gv Thác 12 xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
28 Nguyễn Văn Quý 1984 Gv Thác 12, xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
29 Lò Văn Tế 1975 Gv Thác 12 xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
30 Hoàng Thị Thu Trang 1983 Gv Thác 12, xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
31 Trần Thị Tỷ 1984 Gv Thác 12 xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
32 Nguyễn Thị Thân 1978 Gv Thác 12, xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
33 Vũ Thị Duyên 1981 Gv Thác 12 xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
34 Vũ Thị Tám 1979 Gv Thác 12, xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
35 Nguyễn Thị Bình 1983 Gv Thác 12 xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
36 Nguyễn Thúy Anh Linh 1984 Gv Thác 12, xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
37 Phạm Thị Đào 1982 Gv Thác 12 xã Quảng Sơn Hoàn cảnh khó khăn, công tác ở vùng 3
PHÒNG GIÁO DỤC ĐAK R’LẤP
38 Nguyễn Thị Tuyền 1952 Gv Trường TH Phan Chu Trinh Gia đình hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu
39 Phạm Minh Tuấn 1957 Gv TH Lê Lợi Gia đình hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu
40 Trịnh Thị Vân 1978 Gv TH Ngô Gia Tự Gia đình hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu
41 Thị H Loan 1966 Gv Mầm non Hoa Đào Gia đình hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu
PHÒNG GIÁO DỤC CƯ JÚT
42 Lê Thị Anh Thư 1973 TH Nguyễn Huệ Mắc bệnh ung thư, chồng không có việc làm
43 Khúc Thị Tuất 1970 Gv TH Đak Rông A Bản thân bệnh năng, chồng không có việc làm
44 Lò Thị Lan 1957 Gv TH Lê Lợi Chồng tàn tật nuôi 3 con ăn học
45 Nguyễn Thị Châu 1979 GV THCS Cư Knia Bản thân đau ốm, chồng không có việc làm
46 Nguyễn Thị Nga 1962 Gv TH Lê Quý Đôn Chồng không có việc làm, nuôi 6 người trong gia đình
47 Mã Thị Hiền 1979 Gv mầm non Cư nia Không có nhà ở, chồng không có việc làm
48 Quách Thị Bằng 1977 Gv TH Nguyễn Du Chồng không có việc làm, kinh tế khó khăn
49 Đậu Thị Hoa 1972 Gv Mầm non Đak Rông Con nhỏ hay đau ốm
50 Đậu Văn Long 1975 Gv TH Cư Nia Chưa có nhà ở, kinh tế khó khăn
51 Nguyễn Thị Trang 1983 Gv THCS Đắc Wil Ốm đau phải nằm viên điều trị lâu dài
52 Lê Thị Thảo 1983 Gv TH Cư Nia Kông có nhà ở, chồng không có việc làm
53 Lương Thanh Vân 1972 Gv Mầm non EaPô Chồng không có việc làm, con đau ốm
54 Trịnh Thị Gấm 1976 GV THCS Đak Rông Kinh tế gia đình khó khăn, chồng tai nạn
55 Nguyễn Tuấn Trọng 1978 Gv THCS Phạm Hồng Thái Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn
56 Phạm Thị Sương 1981 Kê toán mầm non Đak Wil Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn
PHÒNG GIÁO DỤC ĐAK MIL
57 Nguyễn Thi Hiền 1967 Gv TH.Hoàng Hoa Thám Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
58 Nguyễn Thị Thủy 1972 GV TH.Hoàng Hoa Thám Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
59 Hà Thị Lệ 1962 Gv TH.Hoàng Hoa Thám Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
60 Phạm Thị Thủy 1969 Gv TH.Hoàng Hoa Thám Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
61 Phạm Thị Hồng 1970 Gv TH.Hoàng Hoa Thám Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
62 Hà Thị Nhàn 1977 Gv TH.Hoàng Hoa Thám Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
63 Nguyễn Thị Thiện 1979 Gv TH.Hoàng Hoa Thám Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
64 Nguyễn Tấn Phước 1979 Gv TH.Hoàng Hoa Thám Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
65 Võ Trường Danh 1976 Gv TH.Hoàng Hoa Thám Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
66 Trần Trung Minh 1981 Gv TH.Hoàng Hoa Thám Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
67 Trương Thị Ngọc 1980 Gv TH.Hoàng Hoa Thám Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
68 Bùi Thị Nho 1980 Gv TH.Hoàng Hoa Thám Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
69 Lê Văn Tám 1978 Gv TH.Hoàng Hoa Thám Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
70 Cao Thị Trúc Ly 1980 Gv TH.Hoàng Hoa Thám Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
71 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 1980 Gv TH.Hoàng Hoa Thám Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
72 Nguyễn Thị Minh Hiếu 1984 Gv TH.Hoàng Hoa Thám Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
73 Đặng Thị Lộc 1980 Gv TH.Hoàng Hoa Thám Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
74 Nguyễn Thanh Quyết 1983 Gv TH.Hoàng Hoa Thám Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
75 Đặng Thị Thu Ba 1982 Gv TH.Hoàng Hoa Thám Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
76 Trương Thị Thoa 1980 Gv TH.Hoàng Hoa Thám Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
77 Nguyễn Thi Thu 1967 Gv TH.Hoàng Hoa Thám Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
78 Trần Thị Bát 1967 Gv THCS Lê Lợi Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
79 Trần Thị Hà 1978 Gv THCS Lê Lợi Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
80 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 1979 Gv THCS Lê Lợi Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
81 Nguyễn Thị Thu 1980 Gv THCS Lê Lợi Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
82 Chu Thị Khánh Diệu 1979 Gv THCS Lê Lợi Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
83 Nguyễn Văn Sơn 1978 Gv THCS Lê Lợi Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
84 Huỳnh Đồng 1982 Gv THCS Lê Lợi Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
85 Võ Văn Trai 1983 Gv THCS Lê Lợi Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
86 Hồ Thị Lành 1981 Gv trường mầm non măng non Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
87 Hg- Len Buôn Ỹa 1982 Gv trường mầm non măng non Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
88 Trần Thị Thùy 1984 Gv trường mầm non măng non Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
89 Ngô Hằng Dung 1983 Gv trường mầm non măng non Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
90 Hoàng Kim Lễ 1982 Trường THCS Kim Đồng Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
91 Lê Văn Chín 1979 Trường THCS Kim Đồng Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
92 Trần Hùng Phong 1982 Trường THCS Kim Đồng Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
93 Đỗ Quốc Thọ 1971 Trường THCS Kim Đồng Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
94 Nguyễn Mạnh Dũng 1980 Trường THCS Kim Đồng Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
95 Ngô Thị Thư 1982 Trường THCS Kim Đồng Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
96 Trần thị Chầm 1979 Trường THCS Kim Đồng Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
97 Nguyễn Thị Sơn 1983 Trường THCS Kim Đồng Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
98 Nguyễn Thị Thể 1981 Trường THCS Kim Đồng Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
99 Lê Thị Mỹ Hương 1980 Trường THCS Kim Đồng Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
100 Trần Hòai Nam 1978 Trường THCS Kim Đồng Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
101 Trần Văn Khang 1978 Trường THCS Kim Đồng Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
102 Nguyễn Phi Hùng 1979 Trường THCS Kim Đồng Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
103 Trương Trọng Hùng 1980 Trường THCS Kim Đồng Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
104 Nguyễn Đình Tư 1981 Trường THCS Kim Đồng Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
105 Nguyễn Thị Nha Trang 1983 Trường THCS Kim Đồng Có hoàn cảnh khó khăn Vùng 3
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐAK SONG
106 Nguyễn Thị Việt Khánh   Gv TH Lương Thế Vinh Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
107 Nguyễn Thị Lan   Gv THCS Nguyễn Du Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
108 Phạm Thị Thu Vân   Gv Trường THCS Nguyễn Du Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
109 H’Kim   Gv TH Trưng Vương Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
110 Y- Liêng   Gv Trưng Vương Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
111 Ngô Thanh Nga   Gv TH Nguyễn Viết Xuân Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
112 Điểu Pi Ơn   Gv Th Lê Văn Tám Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
113 Nguyễn Thị Ngọc   Gv TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
PHÒNG GIÁO DỤC KRÔNG NÔ
114 Trần Thị Thao   Gv Lê Hồng Phong Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
115 Lâm Thị Lương   Gv TH Nguyễn Văn Trỗi Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
116 Trần Thị Thủy   Gv TH Hoàng Diệu Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
117 Ngô Thị Xuân   Gv THLê Văn Tám Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
118 Lê Thị Huệ   Gv TH Lê Văn Tám Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
119 Phạm Thị Hoa   Gv THNguyễn Viết Xuân Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
120 Hà Thị Thập   Gv TH Nguyễn Viết Xuân Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
121 Lương Thị Quyết   Gv TH Trần Quốc Toản Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
122 Đoàn Thị Thơi   Gv TH Lê Thị Hồng Gấm Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
123 Phạm Quang Khánh   Gv THCS Lý Tự Trọng Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
124 Nguyễn Thị Diệu   Gv TH Lý Tự Trọng Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
125 Đoàn Thị Ngát   Gv TH Đak Sồ Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
126 Huỳnh Thị Dương   Gv mẫu giáo Sơn Ca Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
127 Phạm Thị Tình   Văn thư mẫu giáo Sơn Ca Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
128 Nguyễn Thị Ngọc   Gv THCS Đak Mâm Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
PHÒNG GIÁO DỤC TUY ĐỨC
129 Nguyễn Thị Hồng Phượng   Gv TH Ama Trang Lơng Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
130 Thị Bơi   Gv TH Ama Trang Lơng Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
131 Nguyễn Thị Thương   Gv TH La Văn Cầu Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
132 Phạm Thị Ngọc Dung   Gv THCS Ngô Quyền Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
133 Hoàng Thị Hoa   Gv Mầm non Hoa PLăng Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
134 Thị Nuông   Gv Mầ non Nguyễn Minh Khai Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
135 Thị Pi Á   Gv mầm non Hoa Lang Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
136 Nông Thị Dung   Gv THCS Bu Frăng Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
137 Hoàng Thị Nghĩa   Gv THCS Quang Trung Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
138 Đỗ Hồng Nhung   Gv THCS Quang Trung Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
139 Mai Ngọc Nghiệp   Gv TH Lý Tự Trọng Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
140 Dương Văn Thạo   Gv TH Lý Tự Trọng Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
141 Nguyễn Thị Hương   Gv Kim Đồng Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
142 Trần Thị Thúy Hằng   Gv Kim Đồng Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
143 Đặng Thành Đoan   Gv Kim Đồng Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
144 Lê Thị Mỹ Kiều   Gv TH Phan Bồi Châu Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
145 Nguyễn Văn Nhân   Gv TH Phan Bồi Châu Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
146 Hồ Thị Dung   Gv Mầm non Sơn ca Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
147 Nguyễn Thị Hường   Gv Mầm non Sơn ca Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn