itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách đề nghị / Chương trình Hỗ trợ GV / Danh sách giáo viên do Sở GD và ĐT Lai Châu chuyển tới

Danh sách giáo viên do Sở GD và ĐT Lai Châu chuyển tới

Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu đã gửi tới Chương trình Hỗ trợ giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa danh sách các giáo viên đề nghị được hỗ trợ.

STT Họ và tên Đơn vị công tác
1 Nguyễn Văn Hòe Trường THPT Huyện Sìn Hồ
2 Nguyễn Thị Thảo Trường THPT Huyện Sìn Hồ
3 Đinh Văn Thắng Trường THPT Huyện Sìn Hồ
4 Lý Văn Thắng Trường THPT Huyện Mường Tè
5 Dương Thị Hằng Trường THPT Lê Quý Đôn Thị Xã Lai Châu
6 Đỗ Thị Lợi Trường THPT Lê Quý Đôn Thị Xã Lai Châu
7 Thái Thị Thanh Trường Tiểu Học TT Huyện Than Uyên
8 Phạm Thị Lệ Trường THCS Số 1 Mường Kim Huyện Thanh Uyên
9 Phạm Thị Thu Trường THCS Nà Cang Huyện Thanh Uyên
10 Hà Mai Phương Trường Mầm Non Nậm Sỏ Huyện Thanh Uyên
11 Nguyễn Thị Sơn Trường TH Số 2 Thân Thuộc, Huyện Thanh Uyên
12 Bùi Thị Loan Trường Mầm Non Tà Mung Huyện Thanh Uyên
13 Văn Thúy Huyền Trường THCS Tà Mung Huyện Than Uyên
14 Mai Thị Nhiên Trường THCS Số 2 Khoe On Huyện Than Uyên
15 Đoàn Thị Hằng Trường Tiểu Học Mường Than Huyện Than Uyên
16 Hà Thị Hương Trường tiểu Học Phúc Than Huyện Than Uyên
17 Đỗ Thị Mai Lanh Trường Tiểu Học Mường Khoa Huyện Than Uyên
18 Lê Thị Kim Quang Trường Tiểu Học Số 1 Nà Cang Huyện Than Uyên
19 Lê Thị Hồng Trường Tiểu Học Số 1 Nà Cang Huyện Than Uyên
20 Lò Văn Sương Trường tiểu Học Ta Gia Huyện Than Uyên
21 Quàng Văn Bản Trường THCS Số 1Tà Thừa Huyện Than Uyên
22 Hà Thị Nga Trường tiểu Học Phúc Khoa Huyện Than Uyên
23 Nguyễn Thị Thoa Trường Mầm Non Mường Kim Huyện Than Uyên
24 Lê Thị Hương Trường tiểu Học Ta Gia Huyện Than Uyên
25 Hoàng Lê Khanh Trường Tiểu Học Số 1 Pắc Ta Huyện Than Uyên
26 Nguyễn Thị Hiền Trường Tiểu Học Mường Mít Huyện Than Uyên
27 Lê Thị Dần Trường Tiểu Học Số 1 Pắc Ta Huyện Than Uyên
28 Bùi Trọng Quyết Phòng Giáo dục Huyện Tam Đường
29 Nguyễn Thị Lai Trường Mầm Non Bản Bo Huyện Tam Đường
30 Nguyễn Thị Vẻ Trường Mầm Non Bản Bo Huyện Tam Đường
31 Nguyễn Thị Nghi Trường Mầm Non Thèn Sin Huyện Tam Đường
32 Lê Thị Cốm Trường Mầm Non Thị Trấn Huyện Tam Đường
33 Hoàng Thị Hải Yến Trường Mầm Non Thị Trấn Huyện Tam Đường
34 Nguyễn Thị Dinh Trường Mầm Non Hoa Ban Huyện Phong Thổ
35 Vũ Thị Thủy Trường Mầm Non Hoa Ban Huyện Phong Thổ
36 Lương Thị Hồng Xuân Trường Mầm Non Khổng Lào Huyện Phong Thổ
37 Hà Thị Tính Trường Mầm Non Khổng Lào Huyện Phong Thổ
38 Dương Thị Toàn Trường Mầm Non Khổng Lào Huyện Phong Thổ
39 Lù Thị Liên Trường Mầm Non Bản Mỏ Huyện Phong Thổ
40 Nguyễn Thị Tâm Trường Mầm Non Mường So Huyện Phong Thổ
41 Trang Thị Tươi Trường Mầm Non Mường So Huyện Phong Thổ
42 Đỗ Thị Uyên Trường Mầm Non Mường So Huyện Phong Thổ
43 Hoàng Thị Cứ Trường TH Mường So Huyện Phong Thổ
44 Vũ Thị Xuyến Trường TH Dao San Huyện Phong Thổ
45 Lò Thị Bình Trường TH Nậm Xe Ban Huyện Phong Thổ
46 Lý Thị Thời Trường TH Nậm Xe Ban Huyện Phong Thổ
47 Lò Thị Hoan Trường Th Lê Văn Tám Huyện Phong Thổ
48 Hoàng Thị Thu Trường TH Ma Ly Pho huyện Phong Thổ
49 La Thị Ngọc Hoa Trường TH Ma Ly Pho huyện Phong Thổ
50 Nguyễn Thị Luyến Trường TH Ma Ly Pho huyện Phong Thổ
51 Lò Thị Huyền Trường TH Hoàng Thèn Huyện Phong Thổ
52 Nguyễn Thị Hồng Trường TH Vừ A Dính Huyện Phong Thổ
53 Phạm Thị Hồng Trường TH Bản Lang Huyện Phong Thổ
54 Đào Viết Nam Trường THCS Tung Qua Lìn Huyện Phong Thổ
55 Nguyễn Thị Thu Trường TH Sì Lở Lầu Huyện Phong Thổ
56 Bùi Thị Lèn Trường TH Sì Lở Lầu Huyện Phong Thổ
57 Lường Văn Noan Trường TH Ma Ly chải Huyện Phong Thổ
58 Chang Dì Mè Trường TH Ma Ly chải Huyện Phong Thổ
59 Nguyễn Thị Anh Đào Trường THPT Số 1 Than Uyên
60 Hà Thị Hiên Trường THPT Số 1 Than Uyên
61 Lương Thị Diệp Trường THPT Số 2 Than Uyên
62 Lý Văn Thắng Trường THPT Mường Tè
63 Nguyễn Thị Thanh Thủy Trường Mầm Non San Thàng
64 Phạm Thị Phượng Trường Mâm Non Nậm Loảng
65 Trần Thị Phương Trường Mâm Non Nậm Loảng
66 Phùng Xì Che Trường Tiểu Học Số 2 Ka Lăng
67 Lỳ Nhù Chừ Trường Tiểu Học Số 3 Ka Lăng
68 Lỳ Ma Xá Trường PTCS Mù Cả
69 Pờ Phì Lòng Trường tiểu Học Số 1 Ka Lăng
70 Lỳ Cà Hừ Trương PTCS Thu Lũm
71 Phìn Văn Tánh Trươờng PTCS Pa Ủ
72 Khà Văn Hương Trường Tiểu Học Pa Vệ Sủ
73 Lò Văn Hùng Trường PTCS Nậm Khao
74 Lỳ Pó Hừ Trường THCS xã Ka Lăng
75 Vàng Thị Hoa Trường Tiểu Học số 2 Thị Trấn
76 Sừng Mỳ Nò Trường Tiểu Học Bum Nưa
77 Đao Văn Sung Trường THCS Pa Vệ Sủ
78 Lê Thị Hồng Diên Trường Mầm Non Bản Giang Huyện Tam Đường
79 Triệu Thị Vân Trường Tiểu Học Số 2 Bình Lư Huyện Tam Đường
80 Nguyễn Thị Quý Trường Tiểu Học Thèn Sin Huyện Tam Đường
81 Lò Văn Tắm Trường Tiểu Học Bản Bo Huyện Tam Đường
82 Lò Văn Ngân Trường Tiểu Học Nà Tăm Huyện Tam Đường
83 Lò Văn Trai Trường Tiểu Học Nà Tăm Huyện Tam Đường
84 Hoàng Thị Thêu Trường THCS Thị Trấn Tam Đường
85 Tẩn A Phỏng Trường THCS Nậm Ban Huyện Sìn Gồ
86 Tẩn A Phù Trường THCS Nậm Ban Huyện Sìn Gồ
87 Nguyễn Thị Huê Trường THCS Noong Hẻo Huyện Sìn Gồ
88 Nguyễn Thị Hòa Trường Tiểu Học Thị Trấn Huyện Sìn Gồ
89 Giang Thị Thăm Trường Tiểu Học Phăng Xô Lin Huyện Sìn Gồ
90 Nguyễn Thị Bình A Trường Tiểu Học Phăng Xô Lin Huyện Sìn Gồ
91 Nguyễn Thị Hương Trường Tiểu Học Nậm Cuổi Huyện Sìn Gồ
92 Mùa Thị Mỷ Trường Tiểu Học Xà Đề Phìn Huyện Sìn Gồ
93 Đinh Thị Thon Trường Tiểu Học Số 2 Noong Hẻo Huyện Sìn Gồ
94 Lò Thị Dín Trường Mầm Non Pa Tần Huyện Sìn Gồ
95 Trần Thị Hiền Trường Mầm Non Pa Tần Huyện Sìn Gồ
96 Ma Thị Khăm Truờng Mầm Non Ma Quai huyện Sìn Gồ
97 Quàng Thị Hồng Truờng Mầm Non Căn Co huyện Sìn Gồ
98 Nguyễn Thị Thu Trường Tiểu Học Số 2 Ma Quai Huyện Sìn Gồ
99 Nguyễn Thị Thu Hà Trường Tiểu Học Số 1 Ma Quai Huyện Sìn Gồ
100 Lê Vân Nga Trường Mầm Non Pa Tần Huyện Sìn Gồ
101 Teo Văn Vượng Trường TH Mồ Sì San Huyện Phong Thổ
102 Quách Thị Khuy Trường TH Bản Lang Huyện Phong Thổ
103 Nguyễn Mạnh Chinh Trường THCS Dào San Huyện Phong Thổ
104 Đèo Thị Than Trường TH Khổng Lào Huyện Phong Thổ
105 Vũ Thị Sinh Trường THCS Mường So Huyện Phong Thổ
106 Teo Văn Sỏn Trường THCS Mường So Huyện Phong Thổ
107 Teo Văn Thường Trường THCS Mường So Huyện Phong Thổ
108 Lý Mạnh Thơm Trường THCS Mường So Huyện Phong Thổ
109 Nguyễn Thị Thanh Nga Phòng GD Huyện Phong Thổ
110 Quàng Văn Khiêm Trường TH Sin Súi Hồ 2 Huyện Phong Thổ
111 Bạch Công Dương Trường TH Lản Nhì Thàng Huyện Phong Thổ
112 Lương Thị Thoan Trường TH Hoang Thèn Huyện Phong Thổ
113 Đinh Văn Kiên Trường TH Vàng Ma Chải Huyện Phong Thổ
114 Phạm Thị Nga Trường TH Vàng Ma Chải Huyện Phong Thổ
115 Kiều Thị Hoàng Mai Trường TH Vàng Ma Chải Huyện Phong Thổ
116 Nguyễn Thị Bùi Trường TH Thị Trấn Phong Thổ
117 Bùi Trung Hải Phòng Giáo Dục Huyện Phong Thổ
118 Lý Thị Thanh Hương Trường MN Dào San Huyện Phong Thổ
119 Nguyễn Thị Quyên Trường MN Dào San Huyện Phong Thổ
120 Mai Thị Hạnh Trường PTDTNT Huyện Phong Thổ
121 Triệu Thị Trung Hiếu Trường MN Nậm XE Huyện Phong Thổ
122 Vương thị Vinh Trường MN Nậm Xe Huyện Phong Thổ
123 Vàng Văn Phinh Trường PTCS Bum Nưa
124 Chu Là Hừ Trường PTCS Thu Lũm
125 Chảo Văn Hom Trường PTCS Tà Tổng
126 Vù Chừ Phư Trường PTCS Mù Cả