itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Vì Tương Lai / Danh sách học bổng tỉnh Quảng Ngãi

Danh sách học bổng tỉnh Quảng Ngãi

Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Mộ Đức Trường tiểu học Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi. ĐT: 055848667

STT Họ và Tên Năm Sinh Địa Chỉ
1 Nguyễn Thị Lan Châu 2000 Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
2 Nguyễn Bùi Ngọc Lan 1999 Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
3 Nguyễn Minh Tú 1999 Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
4 Nguyễn Hoài Nhơn 1999 Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
5 Bùi Lâm Quyên 1999 Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
6 Trần Văn Ân 1999 Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
7 Nguyễn Thị Mẫn 1998 Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
8 Trần thị Mỹ Anh 1998 Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
9 Trần Bất Như Định 1998 Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
10 Trần Thị Thuận 1999 Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
11 Phạm Thị Phượng 1997 Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
12 Phạm Văn Lành 1997 Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
13

Lê Vy

Nỹ

1997 Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
14 Bùi Thị Nhật Lệ 1999 Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
15 Trần Tuấn Vĩ 1991 Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
16 Trần Thị Tuyết Chiêu 1996 Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
17 Lương Thị Ái Viên 1996 Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
18 Trần thị Như Ý 1997 Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Lương Thạch Nghĩa trường THCS Đức Thắng, H Mộ Đức, Quảng Ngãi

ĐT: 055848609

19 Nguyễn Thị Yến 1993 Thôn Đại Thạnh, xã Đức Thắng, Mộ Đức, Quảng Ngãi
20 Đỗ Thị Duyên 1993 Thôn Thanh Long, Đức Thắng Mộ Đức, Quảng Ngãi

Phan Hoàng xóm 4 Thôn Phước Hòa, xã Bình Thanh Tây, Huyện Bình Sơn Tỉnh Quảng Ngãi

21 Phan Quang Viên 1992 Xóm 4, Thôn Phước Hòa, xã Bình thanh Tây, Bình Sơn Tỉnh Quảng Ngãi
22 Phan Thị Oanh 2000 Xóm 4, Thôn Phước Hòa, xã Bình thanh Tây, Bình Sơn Tỉnh Quảng Ngãi
23 Phan Thị Lộc 1990 Xóm 4 Thôn Phước Hòa, xã Bình thanh Tây, Bình Sơn Tỉnh Quảng Ngãi

Trường THCS Hưyện Mộ Đức Tỉnh Quảng Ngãi

24 Ngô Thanh Lĩnh 1995 Mẹ Võ Thị Hồng Nga
An Mô, Đức Lợi, Mộ Đức Quảng Ngãi.
25 Nguyễn Văn Trà 1994 Học sinh lớp 7B trường THCS, Đức Lợi, Mộ Đức Quảng Ngãi.
26 Phạm Minh Lương 1994 Thôn An Mô, Đức Lợi, Mộ Đức Quảng Ngãi.
27 Trần Bất Hòa 1993 Thôn Tân Kỳ, xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi
28 Lê Giáp Tuất 1995 Thôn An Mô, Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi
29 Trần Bé Lê 1994 Thôn An Mô, Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi
30 Nguễn Thị Sao Ly 1994

Thôn Tân Kỳ, xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi.

ĐT: 072940358

31 Trương Thị Xuân Triêm 1993 Thôn Vinh Phú, xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi. ĐT: 055940864
32 Lê Quang Duy 1995 Thôn Tân Kỳ, xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi.
33 Đinh Văn Bi 1995 Thôn Tân Kỳ, xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi.
34 Trần Thị Sa Lem 1995 Thôn Tân Kỳ, xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi.
35 Trịnh Minh Dũng 1994 Thôn Tân Kỳ, xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi.
36 Đinh Duy Thiên 1995 Thôn Tân Kỳ, xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi.
37 Hồ Thị Liên 1993 Thôn Tân Kỳ, xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi.
38 Đinh Thị Tín 1993

Thôn Tân Kỳ, xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi.

ĐT: 055940670

39 Trương Thị Diễm 1993 Thôn Vinh Phú, xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi
40 Lê Thị Kim Sâm 1993 Thôn Tân Kỳ, xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức, Quảng.
41 Lê Trường Sơn 1993

Thôn Tân Kỳ, xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức, Quảng

ĐT: 055940329

42 Nguyễn Thị Kiều Diễm 1994 Thôn An Chuẩn, xã xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức, Quảng
43 Nguyễn Thị Hoàng Dung 1994

Thôn Tân Kỳ, xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

ĐT: 055942311

44 Võ Thị Quyết 1995

Thôn An Chuẩn, xã xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức, Quảng.

ĐT: 055848761

45 Nguyễn Đăng Lại 1993 Thôn Tân Kỳ, xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi
46 Nguyễn Ngọc Linh 1993 Thôn An Mô, xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi
47 Mã Thị Nhi 1992 Thôn Tân Kỳ, xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi.
48 Trần Thị Mỹ Nhiên 1994

Thôn Tân Kỳ, xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi.

ĐT: 055848727

49 Nguyễn Thanh Trung 1994 Thôn Tân Kỳ, xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi
50 Bùi Thị Vi 1994

Thôn An Chuẩn, xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

ĐT: 055940417

51 Tống Thị Thương 1993

Thôn An Mô, xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi.

ĐT: 055940376

52 Phạm Thị Mai 1994 Thôn An Mô, xã Đức Lợi, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi.

Lê Thị Kỹ trường tiểu học Đức Lợi Quảng Ngãi

53 Nguyễn Quốc Nhật 1998 Vinh Phú, Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi

HỒ SƠ LẺ

54 Lê Thị Lan 1994 Xã Tịnh Hà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
55 Lê Thị Thanh Hương 1994 Xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

* Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

* Yêu cầu bổ sung bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cấp để được nhận tài trợ.

* Xem mẫu Giấy xác nhận và mẫu bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cấp trong cùng mục này.