itaexpress / Quỹ ITA-s / Hoạt động Quỹ ITA-s / Ủng hộ 10.000 USD cho các nạn nhân tại Myanmar và Trung Quốc. / nannhan-song-sot