itaexpress / Quỹ ITA-s / Hoạt động Quỹ ITA-s / Quỹ học bổng Vừ A Dính: Nâng cánh ước mơ cho HS,SV dân tộc thiểu số / Hoi dong Vu A Dinh