itaexpress / Quỹ ITA-s / Hoạt động Quỹ ITA-s / Quỹ ITA Vì tương lai: Trao 33 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tỉnh Tây Ninh / tay-ninh