itaexpress / Quỹ ITA-s / Hoạt động Quỹ ITA-s / Tập đoàn Tân Tạo: Bàn giao 50 căn nhà tình thương cho tỉnh Bến Tre / bentre1