itaexpress / Quỹ ITA-s / Hoạt động Quỹ ITA-s / Tập đoàn Tân Tạo: Ủng hộ 300 triệu cho Quỹ học bổng Vừ A Dính / VUADINH2