itaexpress / Quỹ ITA-s / Thông tin Quỹ ITA-s / Gần 900 hồ sơ gửi đến Chương trình “Tài trợ giáo viên nghèo vùng sâu vùng xa”

Gần 900 hồ sơ gửi đến Chương trình “Tài trợ giáo viên nghèo vùng sâu vùng xa”

Tính từ đầu tháng 1-2008 đến nay, Chương trình “Tài trợ giáo viên nghèo vùng sâu vùng xa” đã nhận được 880 hồ sơ của giáo viên từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước gửi về.

Nhiều tỉnh gửi tới hơn 100 hồ sơ xin được xét duyệt nhận tài trợ. Các tỉnh có nhiều hồ sơ nhất là Cà Mau, Bạc Liêu, Điện Biên, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Đăk Nông… Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hồ sơ chưa hợp lệ, chủ yếu là thiếu giấy khen, giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi…

Đại diện Chương trình “Tài trợ giáo viên nghèo vùng sâu vùng xa” đã liên hệ với các cá nhân để nhắc họ bổ sung những giấy tờ còn thiếu.

ItaExpress