itaexpress / Quỹ ITA-s / Thông tin Quỹ ITA-s / HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG “HOA TRẠNG NGUYÊN”

HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG “HOA TRẠNG NGUYÊN”

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG “HOA TRẠNG NGUYÊN”

 • Ông Nguyễn Thiện Nhân
  Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Chủ tịch danh dự
 • Bà Đặng Thị Hoàng Yến
  Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo, Chủ tịch Quỹ ITA
  Chủ tịch hội đồng
 • Ông Trần Hồng Quân
  Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam
  Đồng Chủ tịch hội đồng
 • Bà Hoàng Xuân Sính
  Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam
  Phó Chủ tịch
 • Ông Nghiêm Đình Vì
  Phó trưởng ban Ban Tuyên Giáo TW
  Phó Chủ tịch
 • Ông Phạm Vũ Luận
  Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Phó Chủ tịch
 • Ông Đào Duy Quát
  Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
  Ủy viên
 • Ông Thái Minh Tần
  Tổng Giám đốc Đài truyền hình Kỹ Thuật Số VTC
  Ủy viên
 • Bà Lâm Phương Thanh
  Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam
  Ủy viên
 • Ông Trường Giang
  Tổng Biên tập Tạp chí Trí Tuệ
  Ủy viên
 • Ông Mai Trọng Nhuận
  Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
  Ủy viên
 • Giáo sư, TSKH Nguyễn Cảnh Toàn
  Tổng Giám đốc danh dự Trung tâm Doanh nhân thế giới (Hoa Kỳ)
  Ủy viên
 • Giáo sư Văn Như Cương
  Ủy viên Hội đồng giáo dục Quốc gia, hiệu trưởng trường PTTH Dân lập Lương Thế Vinh
  Ủy viên
 • Ông Lã Quý Đôn
  Phó vụ trưởng vụ công tác Học sinh sinh viên
  Ủy viên