itaexpress / Quỹ ITA-s / Thông tin Quỹ ITA-s / Hơn 120 hồ sơ gửi đến trong tuần

Chương trình “Tài trợ Giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa”: Hơn 120 hồ sơ gửi đến trong tuần

Trong tuần này, Chương trình “Tài trợ Giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa” đã nhận được 122 bộ hồ sơ của giáo viên từ các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Đồng Tháp, Quảng Bình, Lâm Đồng… gửi về.

Trong đó, nhiều nhất là tỉnh Lai Châu: 42 hồ sơ; Cà Mau: 17 hồ sơ; Điện Biên: 17 hồ sơ…

Nhiều hồ sơ trong số đó chưa hợp lệ, Chương trình đã liên hệ với các cá nhân để nhắc họ bổ sung giấy tờ liên quan.

Bùi Nhung