itaexpress / Quỹ ITA-s / Thông tin Quỹ ITA-s / Quỹ ITA-s: 59 hồ sơ gửi đến trong tuần

Quỹ ITA-s: 59 hồ sơ gửi đến trong tuần

Tuần qua, từ ngày 27/12/2007 đến ngày 3/1/2008, Quỹ ITA-s đã nhận được 59 bộ hồ sơ từ các tỉnh, thành trên cả nước gửi về xin tài trợ.

Trong đó, có 48 hồ sơ gửi đến Quỹ ITA Vì tương lai, chủ yếu từ các tỉnh Ninh Thuận, Quảng Trị, Tiền Giang, Đồng Nai, Quảng Ngãi…

Nhiều hồ sơ trong số đó chưa hợp lệ, như thiếu sổ hộ nghèo, thiếu giấy xác nhận tình trạng bệnh của bệnh viện, không có giấy chứng nhận chất độc da cam, thiếu bảng điểm hoặc có thì điểm không cao…

Chương trình đã liên hệ với các cá nhân để nhắc họ bổ sung những giấy tờ còn thiếu.

Bùi Nhung