itaexpress / Quỹ ITA-s / Thông tin Quỹ ITA-s / Trong tuần, 300 hồ sơ gửi đến Quỹ ITA-s

Trong tuần, 300 hồ sơ gửi đến Quỹ ITA-s

Tuần qua, từ 10 đến 17-1-2008, Quỹ ITA-s đã nhận được 300 bộ hồ sơ gửi đến xin tài trợ.

Đáng chú ý là trong số đó có 285 hồ sơ gửi về Quỹ học bổng ITA Vì tương lai, chủ yếu là từ tỉnh Kiên Giang. Ngoài ra còn có một số hồ sơ gửi về từ các tỉnh Quảng Ngãi, Đắc Nông…

Các hồ sơ gửi về Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật và ITA Hàn gắn vết thương chủ yếu từ các tỉnh Lâm Đồng, Nam Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị…

Đại diện Quỹ ITA đã liên hệ với các cá nhân để bổ sung những giấy tờ còn thiếu.

ItaExpress