itaexpress / Quỹ ITA-s / Thông tin Quỹ ITA-s / Trong tuần, Quỹ ITA-s nhận được 126 hồ sơ xin tài trợ

Trong tuần, Quỹ ITA-s nhận được 126 hồ sơ xin tài trợ

Tuần qua, từ 31/10 đến 8/11, Quỹ ITA-s đã nhận được 126 hồ sơ xin tài trợ từ các tỉnh gửi về.

Cụ thể, Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật: 45 hồ sơ; Quỹ ITA Hàn gắn vết thương: 11 hồ sơ; Quỹ ITA Vì tương lai: 70 hồ sơ. Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi gửi nhiều hồ sơ xin tài trợ từ Quỹ ITA Vì tương lai, tỉnh Tây Ninh gửi nhiều hồ sơ xin tài trợ từ Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật.

Bùi Nhung