itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2006

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2006 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo.

Kết quả hoạt động SXKD 2006 và phương hướng nhiệm vụ SXKD 2007-2008

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2007-2008 ngày 15/6/2007.

Báo cáo của Hội đồng Quản trị ITACO ngày15/6/2007

Báo cáo của Hội đồng quản trị ITACO về việc thông qua kết quả SXKD 2006, triển khai thực hiện kế hoạch 2007 và kế hoạch SXKD 2008.

Các tin đã đưa ngày   Xem