itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / Công ty Cổ phần Năng lượng Tân Tạo được Bộ Công thương đồng ý ký Biên bản ghi nhớ phát triển Dự án Nhiệt điện Kiên Lương 1

Công ty Cổ phần Năng lượng Tân Tạo được Bộ Công thương đồng ý ký Biên bản ghi nhớ phát triển Dự án Nhiệt điện Kiên Lương 1

Sau quá trình đàm phán và đi đến thống nhất các nội dung của Biên bản ghi nhớ về việc phát triển Dự án Nhiện điện Kiên Lương 1 giữa Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Năng lượng Tân Tạo (TEC) thuộc Tập đoàn Tân Tạo với Tổng cục Năng lượng - Bộ Công thương và các Bộ, ngành liên quan, đến tháng 11 năm 2015, Bộ Công thương đã đồng ý cho phép Tổng cục Năng lượng đại diện cho Bộ Công thương ký Biên bản ghi nhớ với TEC theo quy định của Nghị định 15/2015/NĐ-CP và Thông tư 23/2015/TT-BCT.

Việc ký Biên bản ghi nhớ, dự kiến được thực hiện trong tháng 12/2015, sẽ đảm bảo cơ sở pháp lý cho phép TEC và Tập đoàn Tân Tạo triển khai các công tác phát triển tiếp theo của Dự án.

Bên cạnh đó, TEC và Tập đoàn Tân Tạo cũng đang tích cực đàm phán với các đối tác nước ngoài để lựa chọn được đối tác nước ngoài cùng đầu tư Dự án có đủ năng lực, kinh nghiệm để trình xin Chính phủ cho phép cùng liên doanh đầu tư vào Dự án.

ItaExpress