itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / Cty Tân Đức kính đề nghị Phó Thủ Tướng xem xét Hồ sơ về việc thu phí bảo trì CSHT

Cty Tân Đức kính đề nghị Phó Thủ Tướng xem xét Hồ sơ về việc thu phí bảo trì CSHT

Ngày 30/03/2016 Công ty CP đầu tư Tân Đức (thuộc Tập đoàn Tân Tạo) đã có văn bản gởi Phó Thủ Tướng Chính phủ liên quan đến việc thu phí bảo trì CSHT của Công ty Tango Candy.

Theo đó, Công ty Tân Đức báo cáo có đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc thu phí bảo trì CSHT cũng như đã thực hiện đúng các quy định của Pháp luật, khi tạm ngừng cung cấp dịch vụ cho Công ty Tango Candy sau khi đã thông báo chính thức. Công ty Tân Đức kính đề nghị Phó Thủ Tướng xem xét nhằm bảo vệ sự công bằng trong hợp tác kinh doanh, vì sự minh bạch và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Việt Nam.