itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA-Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2018

ITA-Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2018

Ngày 31 tháng 01 năm 2019, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán tình hình quản trị Công ty năm 2018.