itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Công bố thông tin kết quả giao dịch chứng khoán của Bà Nguyễn Thị Hoa