itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2018 với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.