itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Công văn xin gia hạn Công bố thông tin BCTC 2019