itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA: Lợi nhuận 6 tháng tăng 80%

ITA: Lợi nhuận 6 tháng tăng 80%

Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2015. Lũy kế 6 tháng, với quá nửa đóng góp từ lợi nhuận riêng quý 2, ITA lãi ròng 115,6 tỷ đồng, tăng 80,3% so với nửa đầu năm 2014.

Doanh thu thuần quý 2 của ITA tăng 16,4% so với cùng kỳ, đạt 129 tỷ đồng. Biên lãi gôp của ITA quý 2 vẫn tiếp tục duy trì mức khá cao (89%), tuy có giảm so với cùng kỳ 2014 (95%).

Hoạt động tài chính quý 2 của ITA tăng trưởng đáng kể với doanh thu và Chi phí lần lượt đạt 9,2 tỷ đồng và 29,2 tỷ đồng. Cùng kỳ, ITA ghi doanh thu tài chính âm 5,1 tỷ đồng, chi phí tài chính 32 tỷ đồng.

Với những biến động nói trên, quý 2 ITA lãi ròng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ) 66 tỷ đồng, tăng 48,3% so với cùng kỳ 2014.

Lũy kế 6 tháng, với quá nửa đóng góp từ lợi nhuận riêng quý 2, ITA lãi ròng 115,6 tỷ đồng, tăng 80,3% so với nửa đầu năm 2014.

Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, ITA cho biết công ty đã ký hợp đồng với một số doanh nghiệp về chuyển giao các lô đất mà công ty đang sở hữu - tăng gấp 3 lần, tương ứng mức tăng 430 tỷ đồng so với cùng kỳ.