itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA: Ông Trần Đình Hưng - Phó TGĐ đã cho tặng 442.000 cp