itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA – Quyết định v/v bổ nhiệm Kế toán Trưởng