itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Quyết định v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc