itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

ITA thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

ITA thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/11/2016, đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty Tân Tạo từ 8.384.248.490.000 đồng thành 9.384.636.070.000 đồng.

ITA thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/11/2016, đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty Tân Tạo từ 8.384.248.490.000 đồng thành 9.384.636.070.000 đồng.

Click vào đây để xem giấy chứng nhận.

Download bản công bố tại đây.