itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

ITA thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

ITA thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 22 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/07/2017.

ITA thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 22 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/07/2017, đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty Tân Tạo thành 9.384.636.070.000 đồng.

Xem nội dung giấy chứng nhận tại đây