itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA thông báo công văn của Sở KHĐT TPHCM về chấp thuận cho ITA gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018