itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA: Thông báo công văn của Sở KHĐT TPHCM về chấp thuận cho ITA gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017