itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2017 cho ITA