itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ