itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / Ông Đặng Thành Tâm đã hoàn thành giao dịch mua thành công 10 triệu cổ phiếu ITA