itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / Ông Đặng Thành Tâm đăng ký mua 10 triệu cp ITA từ ngày 28/6/2018 đến ngày 27/7/2018 để “Tăng tỷ lệ sở hữu”