itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / Tập đoàn Trillions của Hoa Kỳ đầu tư vào KCN Tân Đức Giai đoạn 2

Tập đoàn Trillions của Hoa Kỳ đầu tư vào KCN Tân Đức Giai đoạn 2

KCN Tân Đức Giai đoạn 1

KCN Tân Đức

Ngày 20/01/2016, Tập đoàn Tân Tạo đã nhận được giấy phép đầu tư và chứng nhận đăng ký kinh doanh cho tập đoàn Trillions của Hoa Kỳ đầu tư vào KCN Tân Đức giai đoạn 2.

Hiện nay Tập đoàn Tân Tạo đang nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng để Trillions Group thực hiện khởi công xây dựng nhà máy giai đoạn 1 trên quy mô 5 ha và là Tập đoàn hàng đầu của Mỹ đầu tư vào KCN Tân Đức để đón đầu TPP. Toàn bộ tổ hợp các dự án có quy mô khoảng 30 ha tại KCN Tân Đức với vốn đầu tư dự kiến trên 120 triệu USD do Tập đoàn Trillions cùng các Công ty phụ trợ đầu tư để cung cấp chuỗi sản phẩm cho hãng Adidas và Nike. Tập đoàn Tân Tạo vẫn đang tích cực đàm phán và hoàn tất một số thủ tục để các đối tác của Trillions sớm triển khai đầu tư giai đoạn tiếp theo trong thời gian tới.