itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2012 / Đại hội Cổ đông thường niên 2012: ITA vượt sóng, vững bước thành công

Đại hội Cổ đông thường niên 2012: ITA vượt sóng, vững bước thành công

Ngày 27/4/2012, tại ĐH Tân Tạo, Đại lộ Đại Học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. Buổi họp diễn ra thành công với sự tham dự của 925 cổ đông, đại diện theo ủy quyền 513 cổ đông. Đại hội đã thống nhất thông qua những nghị quyết quan trọng cho chiến lược kinh doanh của tập đoàn vào năm 2012.

Năm 2011 tình hình kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, HĐQT đã có những chính sách kịp thời, tạo điều kiện cho ban Tổng giám đốc công ty điểu hành kinh doanh phù hợp với những biến động của thị trường. Theo đó, thoái vốn từ một số dự án, tập trung triển khai các giải pháp thu hồi nợ, qua đó trả vốn vay là 950 tỉ đồng. Đây là những giải pháp kịp thời nhằm giảm bớt gánh nặng vốn vay, tiết kiệm chi phí tài chính cũng như đảm bảo sự vận hành ổn định của công ty trong tình hình thắt chặt tín dụng như hiện nay.

Phát triển kinh tế nhưng luôn chú trọng đến hoạt động xã hội, nhiều năm qua Tập đoàn Tân Tạo và các công ty thành viên luôn là điểm sáng trong công tác từ thiện, chăm lo người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng bệnh viện, trường học. Từ những hiệu quả trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, năm 2011, ItaGroup đứng thứ hạng 35 trong TOP 200 DN tư nhân đóng thuế thu nhập lớn nhất, thứ 129 trong Bảng xếp hạng TOP 1000 DN.

Cũng trong năm qua, theo Profiles International VietNam – nhà cung cấp hàng đầu về các công cụ quản lý hiệu suất và quản lý nhân sự. Nghiên cứu 676 công ty đến từ 22 ngành công nghiệp tại VN, Tập đoàn Tân Tạo đạt danh hiệu Công ty hoạt động hiệu quả.

Một năm khép lại với bao thăng trầm và khó khăn, có đến trên 60% doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán bị thua lỗ, ITA GROUP tuy đã không đạt được kế hoạch đã đề ra nhưng vẫn còn làm ra lợi nhuận. Bà Đặng Thị Hoàng Yến với cương vị người chịu trách nhiệm chính trước cổ đông và các nhà đầu tư đã dốc toàn bộ tiền và cổ phiếu cá nhân hỗ trợ cho công ty 808 tỉ đồng với cam kết đổi lại bằng cổ phiếu. Qua đó, đã nói lên sự cam kết và quyết tâm của chủ tịch HĐQT với sự phát triển chung của tập đoàn. Nhờ vậy mà ITA GROUP đã từng bước vượt qua khó khăn và duy trì được mức vay nợ chiếm 25% tổng tài sản như chiến lược đã đề ra trong suốt 17 năm hoạt động.

Đại hội đã thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao từ phía cổ đông sau khi thông qua các nghị quyết đã đươc đề ra, thống nhất bầu Hội đồng quản trị của Công ty, cụ thể:

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Bà Đặng Thị Hoàng Yến ( 478.486.514 quyền bầu)

2. Ông Nguyễn Văn Tàu ( 190.516.124 quyền bầu)

3. Ông Nguyễn Thanh Phong ( 190.643.279 .quyền bầu)

4. Ông Nguyễn Tuấn Minh (140.639.749 quyền bầu)

5. Ông Trần Đình Hưng (190.640.834 quyền bầu)

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Đỗ Tuấn Cường (276.660.153 quyền bầu)

2. Ông Nguyễn Trọng Dũng (236.473.478 quyền bầu)

3. Bà Lê Thị Phương Chi (196.536.247 quyền bầu)

ItaExpress