itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2012 / Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Ngày 27/04/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo sẽ tổ chức Chương trình nghị sự Đại hội cổ đông thường niên vào lúc 14h tại Đại học Tân Tạo, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City Tân Đức, huyện Đức Hòa, Long An.

Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Thời gian: 14giờ, thứ Năm, ngày 27/04/2012.

Địa điểm: Đại học Tân Tạo, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City Tân Đức, huyện Đức Hòa, Long An.

Ghi chú:
- Để công tác tổ chức xe đưa đón và tiếp đón cổ đông được chu đáo, vui lòng xác nhận tham dự và đăng ký địa điểm xe đưa đón với Cô Bảo Yến; ĐT: (848) 3.7505171/2/3/4 trước ngày 25/04/2012.

- Để tạo thuận tiện cho Quý cổ đông, chúng tôi sẽ tổ chức xe đưa đón tại các địa điểm sau:

1. Lô 16 đường 2, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. HCM thời gian : 13h00-13h30

2. 117-119 Pastuer, P. 6, quận 3, Tp.HCM thời gian : 12h30-13h00

3. 220Bis Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Tp.HCM thời gian : 12h10-12h40

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo: Thư mời, Giấy ủy quyền và Giấy CMND để Ban tổ chức kiểm tra đăng ký tham dự và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền, vui lòng bổ sung giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty Tân Tạo trước ngày 16/04/2012 theo địa chỉ: Lô 16, đường số 2, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. HCM hoặc số fax: 08.37508237.

Ngoài ra, nội dung thư mời còn nêu rõ điều kiện tham dự đại hội, việc xác nhận tham dự đại hội và một số vấn đề khác.
Chi tiết xem thêm file đính kèm./.

Thư mời tham dự ĐHCĐTN 2012

Chương trình nghị sự ĐHCĐTN 2012

Đơn đăng ký tham dự đại hội

Giấy ủy quyền tham dự đại hội

Thông báo đề cử thành viên HĐQT và BKS

Mẫu phiếu bầu HĐQT

Mẫu phiếu bầu BKS