itaexpress / Tin ITA / Dự án ITA / ITA Rice / Dự án Sản xuất lúa gạo thơm xuất khẩu và Khu đô thị / ITA-Rice