itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / 540 tỷ USD sẽ rút khỏi thị trường mới nổi trong năm 2015 / emerging-markets_5814767.png

emerging-markets_5814767.png