itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thương hiệu Việt / Philippines sẽ mua thêm 300.000 tấn gạo từ Việt Nam / Thailand-rice

Thailand-rice