itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước / Năng suất lao động VN: Nửa thế kỷ nữa mới bắt kịp Thái Lan / 96634fa1