itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Tập đoàn EDF và Samsung C&T cùng muốn tham gia đầu tư Dự án nhiệt điện Kiên Lương / IMG_1693-001_resized