itaexpress / Tin ITA / Việc làm ITA / Nhu cầu việc làm / Công ty Songwol Towel đầu tư xây dựng nhà máy tại KCN Tân Đức / Han-Quoc